Så kan missad ´Îd-bön bes

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)

al-Mughnî (2/289)

Den som vill be missad ´Îd-bön som den vanligtvis utförs kan göra det. Den åsikten återberättade Ismâ´îl bin Sa´îd från Ahmad och valdes även av al-Djûzadjânî.