Så kan ´Âshûrâ’ fastas

Fråga: Vad säger ni om att fasta en dag efter ´Âshûrâ’ och en dag före? Är det föreskrivet att fasta en dag efter ´Âshûrâ’ eller har det bekräftats från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Ja. I Ahmads ”al-Musnad” står det:

”Fasta en dag innan och en dag efter och skilj er från judarna.”

I en annan formulering står det:

”… eller en dag efter…”

Avvikelsen från judarna kan ske via fastan av den nionde [Muharram]. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om jag lever nästa år, skall jag fasta den nionde.”1

Det vill säga tillsammans med den tionde.

Den kan också ske via fastan av dagen efter. Judarna fastade bara den tionde. Genom att fasta en dag före eller efter skiljer man sig från dem. Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) nämnde i ”Zâd-ul-Ma´âd” att ´Âshûrâ’ kan fastas på följande sätt:

1 – Bara den tionde (´Ashûrâ’) fastas.

2 – Den tionde fastas med den nionde.

3 – Den tionde fastas med den elfte.

4 – Alla tre dagar fastas.

Att fasta alla tre dagar är också gagnande ur ett annat perspektiv, nämligen att månadens tre dagar fastas.

1Muslim (1134).