Så kallas gravdyrkare till islam

Fråga: Vissa människor kallar på gravdyrkare genom att gå runt gravar tillsammans med dem. Är det korrekt metod?

Svar: Det är korrekt att sitta med dem för att lära dem på samma sätt som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt med avgudadyrkarna för att lära dem. Man skall däremot inte vara vän med dem. Att sitta med dem, vara med dem, blandas med dem och föreläsa för dem i kallande syfte är en plikt.

Varför skall man gå runt gravar med dem? Det skall man inte göra. Man skall inte gå runt gravar. Istället får man lära och vägleda dem och fördöma dem för deras synd. Berätta för dem att den som går runt en grav för att komma den begravde närmare har hamnat i större avguderi och att det hör till avgudadyrkarnas dogm.

Fråga: Vissa säger att deras metod är motiverande.

Svar: Att gå runt gravar med dem är ett kall till avguderi.

Fråga: Vissa kallare från Djamâ´at-ut-Tablîgh säger att de gör så.

Svar: Jag har inte hört att de går runt gravar med dem. Men den som gör det är både vilsen och vilseledande.