Så kallar profetens anhängare

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/744)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

Säg: ”Detta är min väg: jag uppmanar med klarsyn och insikt att dyrka Allâh – jag och de som följer mig.”1

Han (ta´âlâ) befallde Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till människorna och djinnerna att kungöra för alla att detta är hans väg, det vill säga sätt och metod; ett kall till trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh, ingen medhjälpare har Han. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till Allâh utifrån insikt, övertygelse och bevis. Han och alla andra som följer honom kallar till det som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till utifrån insikt, övertygelse och rationella och föreskrivna bevis.

112:108