Så kallar biologen och geologen till islam

Fråga: Jag arbetar som lärarinna vid en skola och undervisar världsliga ämnen. Bara Allâh vet hur mycket jag vill kalla till Hans religion. Jag kan dock inte finna något samband mellan min inriktning och kallet till Allâhs religion. Ofta förvirras jag av elevernas fråga om syftet med ett visst ämne. Hur kan jag binda samman min inriktning med kallet till Allâhs religion?

Svar: Om en kvinna eller man vill kalla till Allâhs religion och är inriktade på kunskaper som har lite med kallet att göra, så kan de fortfarande göra det med den andra kunskapen ehuru det är kortfattat. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Förkunna från mig om det så skulle vara ett enda budskap.”

Om personen är biolog så kan han förklara hur Allâh har byggt upp kroppen, försett den med styrka och olika behandlingsmetoder och klargöra hur födan bearbetas från att den kommer in i människan tills att den kommer ut. Vem är det som får födan att ändras från att den kommer in i människan tills att den kommer ut ur henne? Allâh (´azza wa djall), fast Han gör det via olika behandlingsmetoder och filtreringar som Han har försett kroppen med. Den som har kunskap om detta kan kalla till Allâhs religion på det viset. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

”För dem som har visshet i tron finns tecken [på Allâhs allmakt överallt] på jorden, och inom er själva. Ser ni inte?1

Och om personen är geolog eller florist så kan han förklara ämnet för eleverna på ett sätt som bevisar Allâhs (´azza wa djall) fullkomlighet och förmåga. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ

”För dem som har visshet i tron finns tecken [på Allâhs allmakt överallt] på jorden.”

151:20-21