Så kallad vishet och vänlighet – bränsle till Ahl-ul-Bid´ah

Det finns människor som drunknar i kompromisser. De anser att det är vishet och inte kompromisser.

Det finns människor som dessvärre blir arga när falskhetens folk och de som gör fel avvisas. De har en entusiastisk kärlek till dem och försvarar dem. De är respektlösa och fördömande mot dem som avvisar falskheten och felen. De försakar dem på värsta möjliga sätt. De intalar människorna att de står för vänlighet och vishet. Det är i själva verket den största katastrofen och prövningen. Det är just det som får falskhetens folk att framskrida i sin falskhet och sprida sina prövningar i hela världen.

Jag önskar att denna målgrupp förstod konsekvenserna av deras farliga inställningar. Vi ber Allâh att Han vägleder dem och ger dem insikt och får dem att inse plikten i att stödja Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kall utan att bry sig om andras missnöje.