Så jämförde Ibn Hazm Allâh med människan

Härmed klargörs avvisningen av det som nämndes av Ibn Hazm och andra kring hadîthen om nedstigningen. De sade att nattens tider varierar från människor till människor. Nattens första, mellersta och sista del i öster äger rum innan dess första, mellersta och sista del i väster. De menar att om nedstigningen är verklig så fordrar det att Han stiger ned hela natten lång, ty det är alltid natt någonstans på jorden. Enligt dem betyder det att Han ständigt stiger upp och ned, vilket är en kombination av två motsatser.

De säger så bara för att de föreställer sig Hans (ta´âlâ) nedstigning som människans nedstigning. Det är ren och skör jämförelse. Därtill har de gjort Allâh lika oförmögen som de själva som inte klarar av att göra flera saker samtidigt. Det har ju rapporterats hadîther om att Han skall ställa hela skapelsen inför rätta; var och en kommer att vara ensam med och samtala med Honom utan att se att Han samtidigt också är ensam med och samtalar med någon annan.