Så inser du den korrekta metodiken

Fråga: Jag är en ungdom som nyligen har blivit religiös. Jag skulle gärna vilja att ni klargör den korrekta metodiken för mig.

Svar: Håll fast vid Qur’ânen, Sunnah och Salafs samstämmighet. Sök kunskap så kommer du att känna den korrekta metodiken.