Så inleds Hizbiyyûns kall

Fråga: Är det korrekt att ett kall först och främst börjar med att det kallas till fina karaktärer?

Svar: Nej. Det är en villfarelse. Det avviker från sändebudens (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) kall. Det är dagens Hizbiyyûns kall. Det är ett falskt kall då det avviker från sändebudens metodik. De vill att människorna skall förbli med sina trosläror utan hänsyn till om de är gravdyrkan, idoldyrkan eller Sûfiyyah. För dem spelar det endast roll att de enas och följer dem.