Så inledde Ibn ´Umar bönen

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/245-246)

332 – Jag frågade min fader om han föredrar att den bedjande tiger ett ögonblick mellan Takbîr och al-Fâtihah eller om han ska läsa något efter Takbîr. Han svarade:

Min åsikt är att han ska säga Takbîr och ta upp händerna och sedermera läsa det Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) brukade läsa:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالى جَدُّكَ وَلا إِله غَيْرُكَ

”Fri är Du, Allâh, från brister och lov och pris tillkommer Dig. Ditt namn är väldigt, Din rikedom är stor och det finns ingen sann gud utom Du.”

Vissa återberättar frasen även från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därefter ska han säga tyst:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.”

Sedan läser han al-Fâtihah. Efter al-Fâtihah och innan Rukû´ är det rekommenderat att läsa en annan sura, tiga ett ögonblick och sedan säga Takbîr och gå ned i Rukû´. Det har vi fått reda på från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).