Så hugger vi Mu´attilah med deras egen princip

Det finns oerhört många verser i Qur’ânen som bekräftar Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) tal. Qur’ânen är full av:

قَالَ اللّهُ

”Allâh sade…”1

Vad betyder ”Allâh sade” om inte att Han talar? Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ

”… så att han får höra Allâhs tal.”2

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

”Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”3

Denna vers understryks av att Allâh talar ett verkligt tal.

Enligt dessa vilsna säger den språkliga regeln att understruket tal utesluter metaforik. De talar alltid om metaforik. De argumenterar med Ahl-us-Sunnah med hjälp av metaforik. Men Allâh ville avslöja dem så Han lät dem stifta regler till sin egen villfarelse. Exempelvis beskriver Allâh Sig själv med nåd i mer än 500 hundra verser exklusive profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. På alla dessa platser upprepas och understryks Allâhs nåd. Vi hugger dem med deras egen princip och säger till dem att upprepat och understruket tal utesluter metaforik. Ni förnekar ju Allâhs nåd för att ni säger att nåd tyder på ett svagt hjärta – må Allâh döda dem! Jag svär vid Allâh att man inte säger om den svage som handlar nådigt att han är nådig, ty han är svag och inkapabel. Den ende som beskrivs med nåd är den Mäktige (subhânahu wa ta´âlâ):

عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

”Jag låter Mitt straff drabba den Jag vill; men Min nåd och Min barmhärtighet når överallt.”4

Hur kan denna nåd likna skapelsens nåd och tyda på en svaghet? Enligt er egen princip beskrivs Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) med en verklig nåd utan metaforik. Allâh inleder ju Sin skrift med:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.”

Alla kapitel i Qur’ânen inleds så bortsett från at-Tawbah. Meningen nämns 114 gånger i Qur’ânen. På flera ställen nämns:

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

”Den Nåderike, den Barmhärtige.”5

Ni säger ju själva att upprepat och understruket tal utesluter metaforik och här har vi upprepat och understruket tal!!! Understruket och poängterat tal där Allâh beskriver Sig själv som:

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

”Den Nåderike, den Barmhärtige.”6

är riktigt många i antal. Qur’ânen inleds med:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.”

Däri finns en understrykning:

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

”Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre, den Nåderike, den Barmhärtige.”7

Däri finns en understrykning och så vidare.

Alltså har de inga bevis i det arabiska språket, Qur’ânen, Sunnah, intellektet, naturliga läggningen eller i någonting annat. Det rör sig endast om lustar – och skydd sökes hos Allâh. De ger sig dock inte om du debatterar med dem med hjälp av dessa principer, trots att det var de som stiftade dem!

15:115

29:6

34:164

47:156

51:3

61:3

71:2-3