Så högt måste Allâhs namn nämnas i samband med slakt

Fråga: Vad är domen för att nämna Allâhs namn tyst i samband med slakt?

Svar: Så länge han uttalar det, såväl högt som tyst så att han kan höra sig själv, har han gjort sin plikt.