Så högaktade Salaf rapporteringar från Salaf

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 41-42

Det nämns hur en man besökte Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) – Muhaddithûns Faqîh, Fuqahâ’s Muhaddith och imamen av Ahl-us-Sunnah – som låg och stönade av smärta. Mannen sade till honom:

“Abû ´Abdillâh! Stönar du trots att Tâwûs har sagt att en ängel skriver ned slavens stön?”

Följaktligen slutade Imâm Ahmad (rahimahullâh) stöna. Så högaktade Salaf rapporteringar från Salaf.