Så hinner du med bönen

al-Bukhârî sade:

17 – Kapitel om den som hinner med en Rak´ah av ´Asr innan Maghrib

556 – Abû Nu´aym berättade för oss: Shaybân berättade för oss, från Yahyâ, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om någon av er hinner med en Sadjdah av ´Asr innan solen går ned, så skall han fullborda sin bön. Och om han hinner med en Sadjdah av Fadjr innan solen går upp, så skall han fullborda sin bön.”1

Hadîthen bevisar att det räcker inte med att hinna med Rukû´ för att hinna med bönen. Om du exempelvis börjar be ´Asr och går ned i Rukû´ varvid solen går ned när du går uppför Rukû´, anses du inte ha hunnit med ´Asr. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underströk Sudjûd då handlingen är en Rak´ahs sista pelare. Sålunda nämnde han Sudjûd och inte Rukû´.

Detsamma gäller personen som hinner med Rukû´ i fredagsbönen och sedan, på grund av folkmassa, inte klarar av att rätta sig efter imamen; han anses inte ha hunnit med den Rak´ah om det är första Rak´ah som han gick miste om. Ty han hann inte med dess Sudjûd. En Rak´ah hinns inte med förrän man utför dess två Sudjûd.

1Muslim (609).