Så här slutar de så kallade visa och måttliga

Akta er riktigt noga för metodiken som har börjat sprida sig bland oss. De påstår att den är måttlig. Nu finns det folk som säger:

”Jag går till Ahl-us-Sunnah och Salafiyyûn och lär mig av dem. Sen går jag till Ahl-ul-Bid´ah och lär mig av andra grupper än Salafiyyûn.”

En av muslimernas imamer blev frågad om en sådan person och han gav ett tillräckligt svar. Det sades till al-Awzâ´î att en man säger att han sitter med Ahl-us-Sunnah och med Ahl-ul-Bid´ah. al-Awzâ´î sade:

”Han är en man som vill jämställa sanningen med falskheten.”1

Ibn Battah sade när han kommenterade uttalandet:

”al-Awzâ´î har talat sanning. Den här mannen skiljer varken mellan sanning och falskhet eller otro och tro.”

Akta er riktigt noga för att sitta med Ahl-ul-Bid´a. Akta er riktigt noga för att luras av deras kunskap. Det som finns hos Ahl-us-Sunnah är mer och renare.

De som har denna dåliga metodik bör lära sig av ´Imrân bin Hittân som gifte sig med sin kusin som var från Khawâridj. Hans syfte var att korrigera henne och vägleda henne, men det var hon som fick honom att bli en extrem Khâridjî!

Låt dem lära sig av Ibn ´Aqîl al-Hanbalî som sade:

”Mina kollegor bland Hanâbilah ville att jag skulle bojkotta flera lärda, men jag tyckte att det hindrade mig från nyttig kunskap.”

Så sade Ibn ´Aqîl – må Allâh förlåta honom. adh-Dhahabî (rahimahullâh) kommenterade det uttalandet och sade:

”De förbjöd honom att sitta med Mu´tazilah. Han lyssnade inte, föll i deras fälla och vågade sig på att förvränga texterna i Qur’ânen och Sunnah. Vi ber Allâh om sundhet.”2

Så slutar den så kallade måttliga metodiken som inte är baserad på Qur’ânen, Sunnah och Salafs (rahimahumullâh) metodik.

1al-Ibânah al-Kubrâ (2/456).

2Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (19/447).