Så har min Herre sagt

De frågade: Är skapelsernas Herre en?

Jag svarade: Fullkomligheten tillkommer vår Herre, den Ene

De frågade: Anser du att någon liknar Allâh?

Jag svarade: Den som liknar Allâh vid skapelsen hamnar i det slutna helvetet

De frågade: Beskriver du Guden? Klargör för oss!

Jag svarade: Egenskaperna tillkommer Honom som besitter det eviga majestätet

De frågade: Är de egenskaperna eviga liksom essensen?

Jag svarade: Liksom den, de har inte uppstått

De sade: Du anser ju att Han är en kropp, precis som vi

Jag sade: Vi anser att den som förkroppsligar Honom är som en kättare

De frågade: Är Han på alla platser?

Jag svarade: Han är uppe, det är Ahmads lära

De sade: Du påstår att Han har rest sig över tronen

Jag sade: Korrekt, så har min Herre sagt

De frågade: Vad betyder Hans resning? Klargör för oss!

Jag svarade: Så frågar den överskridande

De frågade: Nedstigningen då?

Jag svarade: Den har återberättats av människor som håller vid Muhammads föreskrift

De frågade: Hur är Hans nedstigning?

Jag svarade: Sättet har inte rapporterats med en sammanbunden kedja för mig

De frågade: Skall Han beskådas med ögonen? Klargör för oss!

Jag svarade: Den vägledde skall få se Honom