Så har det nämnts

Han (subhânah) har rest Sig liksom det har nämnts

det skall inte föreställas, fjärran är Han från att begränsas

Vi omfattar inte Hans essens med vår kunskap

detsamma gäller Hans egenskaper

Allt som det har nämnts bevis för

är bekräftat och skall inte jämföras

Däribland nåden, Hans ansikte

och Hans hand och dylikt

Och Hans öga och nedstigning…