Så gör du om du finner imamen i Rukû´

Ibn Mas´ûd sade:

Den som inte hinner med imamens Rukû´ har inte hunnit med den Rak´ah.”1

Zayd bin Wahb sade:

Jag och ´Abdullâh gick ut ur hans hus och begav oss till moskén. När vi hade kommit fram till mitten av moskén gick imamen ned i Rukû´. ´Abdullâh gjorde Takbîr och gick ned i Rukû och jag gjorde samma sak. Därefter gick vi fram med böjda ryggar till dess att vi slöt oss till raden varpå de bedjande lyfte på sina huvuden. När imamen var klar med bönen reste jag mig upp eftersom jag ansåg att jag inte hann med [den Rak´ah], men ´Abdullâh tog tag i min hand, satte mig ned och sade: ”Du hann med.”2

´Abdullâh bin ´Umar sade:

Om du kommer när imamen är i Rukû´ och placerar dina händer på dina knän, så har du hunnit med den Rak´ah.”3

Han sade också:

Den som finner imamen i Rukû´ och går ned i Rukû´ innan imamen lyfter på huvudet har hunnit med den Rak´ah.”4

Zayd bin Thâbit (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Den som hinner med en Rak´ah innan imamen lyfter sitt huvud från Rukû´ har hunnit med den Rak´ah.”5

Khâridjah bin Zayd bin Thâbit sade:

Zayd bin Thâbit gick ned i Rukû´ vid moskéns dörrtröskel, vänd mot Qiblah, och gick sedan framåt med böjd rygg, lutandes mot sin högra sida. På så sätt ansåg han att han hade hunnit med den Rak´ah, oavsett om han hann sluta sig till raden eller inte.”6

´Uthmân bin al-Aswad sade:

Jag och ´Amr bin Tamîm gick in i moskén när imamen gick ned i Rukû´. Vi båda gick ned i Rukû´ och gick sedan med böjda ryggar till dess att vi slöt oss till raden. Efter att vi hade bett klart sade ´Amr till mig: ”Varifrån har du hört det som du gjorde nyss?” Jag sade: Från Mudjâhid. Han sade att han såg ´Abdullâh bin az-Zubayr göra så.”7

Abû Bakr bin ´Abdir-Rahmân bin al-Hârith bin Hishâm berättade:

Abû Bakr as-Siddîq och Zayd bin Thâbit gick in i moskén medan imamen var i Rukû´. De gick ned i Rukû´ och gick fram med böjda ryggar till dess att de slöt sig till raden.”

1al-Bayhaqî (2/90) med en autentisk berättarkedja.

2Ibn Abî Shaybah (1/99/1-2), at-Tahâwî (1/231-232), at-Tabarânî (1/32/3) och al-Bayhaqî (2/90-91) med en autentisk berättarkedja.

3Ibn Abî Shaybah (1/94/1).

4al-Bayhaqî med en autentisk berättarkedja.

5al-Bayhaqî via Mâlik som berättade att han fick reda på att ´Abdullâh bin ´Umar och Zayd bin Thâbit sade så.

6at-Tahâwî (1/232). Dess berättarkedja är god.

7Ibn Abî Shaybah. Alla återberättare är pålitliga frånsett ´Amr bin Tamîm. Ibn Abî Hâtim sade inget om honom, Ibn Hibbân nämnde honom i ”ath-Thiqât” och al-Bukhârî sade om honom: ”Hans hadîther är diskutabla.”