Så gör böneutroparen som läser fel fras

Fråga: Skall böneutroparen som läser fel fras ta om sitt böneutrop?

Svar: Han skall läsa frasen som han har korrigerat och fortsätta från den. Därefter fullbordar han böneutropet. Han skall alltså korrigera sitt fel och fullborda sitt böneutrop.