Så gör al-´Awdah när Sunnah inte passar honom

Jag har läst Shaykh ´Alî bin Fahd bin ´Abdillâh Abâ Butayns avvisning av Dr. Salmân al-´Awdahs bok ”As’ilat-uth-Thawrah”. Jag tycker att den är ett nyttigt avslöjande av farliga tvivel som rättfärdigar revolter och olydnad i islam, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för. När Dr. Salmân såg hadîtherna påbjuda lydnad och förbjuda revolter mot muslimska makthavare och att de inte stämde överens med hans inriktning, började han förvränga dem och flytta dem ur kontext, vilket är de vilsna sekternas metodik.

Jag hoppas att Allâh belönar Shaykh ´Alî för vad han har skrivit och gagnar med honom och får Shaykh Salmân att återvända till sanningen och riktigheten.

Må Allâh hylla och sända fred över vår profeten Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

1433-06-22