Så gjorde Muhammad, men så gjorde inte Messias

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/218-220)

Muslimerna är enade om att be mot Ka´bah i Heliga moskén. Deras enighet grundas på mångfaldig rapportering från deras profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och nämns i deras böcker. De är enade om att det är obligatoriskt att be fem gånger om dagen, fasta Ramadhân, vallfärda till Huset som byggdes av den Nåderikes förtrogne Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och som han själv manade folket till och som profeterna, däribland Mûsâ och Yûnus, vallfärdade till, bada efter sexuell orenhet, förbjudet att äta orenheter, obligatoriskt att två sig inför bön och annat. Allt det har de lärt sig av sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dels är det mångfaldigt rapporterat från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), dels nämns det också i Qur’ânen.

Sådant är inte fallet med nasaréerna. Deras bön är inte rapporterad från Messias (´alayhis-salâm). Deras fasta är inte rapporterad från Messias. I början varade deras fasta fyrtio dagar. Sedan adderade de ytterligare tio dagar och flyttade fastan till våren. Ingetdera är rapporterat från Messias (´alayhis-salâm). Deras vallfärder till Heliga gravens kyrka, Betlehem och Sednayah är inte rapporterade från Messias (´alayhis-salâm). Merparten av deras högtider är inte rapporterade från Messias (´alayhis-salâm); nyårsdagen, juldagen, trettondag jul, skärtorsdagen och det heliga korsets upphöjelse. Den sistnämnda högtiden utropades av Helena, moder till Konstantin, cirka 200 år efter Messias (´alayhis-salâm)1. Deras torsdags- fredags- och lördagsfester som hålls i samband med fastan, högtidligheter som de förknippar med Messias liv och andra högtider som de ordnar för sina stormän är inget annat än innovationer som de har innoverat utan något bevis för hos Allâh (ta´âlâ). De ägnar sina kyrkor åt individer som de högaktar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När en rättfärdig man – eller en rättfärdig slav – dör bland dem bygger de en böneplats över hans grav och gör de bilderna av honom. De är de värsta skapelserna hos Allâh.”2

Till skillnad från moskéer som byggs för Allâhs (´azza wa djall) sak. Han (ta´âlâ) sade:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Alla böneplatser tillkommer Allâh; anropa därför ingen vid sidan av Honom!3

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

I DE HUS som Allâh har befallt skall uppföras för att Hans namn där skall ljuda högt, prisas Han morgon och afton.”4

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

Säg: “Min Herre har påbjudit det som är rätt och rimligt. Och att ni lägger in hela er själ i all andakt och anropar Honom med uppriktig tro.”5

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ

”Ingen skall besöka moskéerna, Allâhs hus, utom de som tror på Allâh och den Yttersta dagen och som regelbundet förrättar bönen och betalar allmosan och som inte fruktar någon annan än Allâh. Enbart de kan hoppas höra till dem som har letts på rätt väg.”6

Liksom andra avgudadyrkare fruktar och åkallar nasaréerna andra än Allâh.

2al-Bukhârî (434) och Muslim (528).

372:18

424:36

57:29

69:18