Så gick profeten ned i Sudjûd

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Khulâsatu Akhbâr-ir-Rihlah al-Albâniyyah ilâd-Diyâr-il-Misriyyah, sid. 51-52

Vad jag också märkte hos merparten av Ansâr-us-Sunnah, än mer hos alla andra bedjande i det landet, är att de går ned i Sudjûd med knäna före. Måhända gör vissa närvarande fortfarande det eftersom de antingen inte har fått Sunnah klargjord för sig eller också för att de inte ens har hört talas om den. Enligt autentisk Sunnah gick profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ned i Sudjûd med händerna, och inte med knäna, före. Det första som vidrörde marken när han gick ned i Sudjûd var alltså hans händer och inte hans knän. Att gå ned med knäna före går alltså emot två autentiska hadîther:

1 – Nâfi´, Ibn ´Umars slav, sade:

”Ibn ´Umar gick ned i Sudjûd med händerna före knäna och sade: ”Så gjorde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”1

2 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er går ned i Sudjûd så skall han inte gå ned på knäna som en kamel. Han skall gå ned med händerna före knäna.”2

Båda hadîtherna är autentiska. Den ena är i form av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbud, den andra är i form av hans handling. Med det sagt är det inte tillåtet att avvika från dem för att antingen rätta sig efter folkmassorna eller också för att anamma en hadîth som inte är autentisk, nämligen Wâ’il bin Hudjrs hadîth3.

1al-Albânî sade:

”Ibn Khuzaymah (1/76/1), ad-Dâraqutnî och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med. Ingen opponerande hadîth är autentisk. Den här åsikten har Mâlik och den tillskrivs även Ahmad, vilket nämns i Ibn-ul-Djawzîs ”at-Tahqîq” (2/108). al-Marwazî rapporterade med en autentisk berättarkedja att Imâm al-Awzâ´î sade:

”Jag var med om att människorna gick ned med händerna för knäna.” (al-Masâ’il (1/147/1)) (Sifatu Salât-in-Nabî, sid. 122)

2al-Albânî sade:

”Abû Dâwûd, Tammâm i ”al-Fawâ’id” (1/108) och an-Nasâ’î i ”as-Sughrâ” och ”al-Kubrâ” (1/47) med en autentisk berättarkedja. ´Abdul-Haqq autentiserade den i ”al-Ahkâm al-Kubrâ” (1/54). Han sade:

”Den har en bättre berättarkedja än den tidigare berättarkedjan.” (1/56) (Sifatu Salât-in-Nabî, sid. 122)

3al-Albânî sade:

”Trots att den går emot den här autentiska hadîthen och hadîthen innan den så är dess berättarkedja inte autentisk. Detsamma gäller alla andra hadîther med liknande betydelse. Det har jag förklarat i ”adh-Dha´îfah” (929) och ”al-Irwâ’” (357).” (Sifatu Salât-in-Nabî, sid. 122)