Så gick det för al-Bayhaqî och Ibn ´Aqîl – hur skall det gå för dig?

Fråga: Vi har bröder bland Salafiyyûn som sitter med Ahl-ul-Ahwâ’…

Svar: Jag skall nämna ett par exempel för er. Detta gjorde Ibn ´Aqîl, al-Bayhaqî, al-Harawî och många andra under den islamiska historiens lopp. Många lurades av sig själva, satt med Ahl-ul-Ahwâ’ och gick vilse. I den här principen finns det oerhört många lärdomar och tillrättavisningar. Det fanns folk som följde Salafiyyûn, men som gick vilse och avvek när de började sitta och blandas med Ahl-ul-Ahwâ’ och läsa deras böcker.

Jag råder dessa att dra nytta av sina bröder och dessförinnan från den här väldiga metodiken som manar dig till att rädda dig själv. Jag svär vid Allâh att sundheten saknar motstycke.