Så går kamelen ned

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er går ned i Sudjûd så skall han inte gå ned på knäna som en kamel. Han skall gå ned med händerna före knäna.”

Rapporterad av Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och andra. Dess berättarkedja är bra, sade an-Nawawî och az-Zarqânî. Ibn Hadjar sade att den är stark.

Dessa två hadîther motsägs inte av någonting annat än Wâ’il bin Hudjrs hadîth som författaren citerade från Ibn-ul-Qayyim. Hadîthen är svag eftersom berättarkedjan består av domaren Sharîk bin ´Abdillâh. Han är svag och har ett dåligt minne. Hans hadîther utgör inget argument om han är ensam om att rapportera dem, än mindre om han rapporterar en motsägande hadîth. Därför sade Hâfidh Ibn Hadjar i ”Bulûgh-ul-Marâm”:

”Abû Hurayrahs hadîth är starkare än Wâ’ils.”

Liknande sade ´Abdul-Haqq al-Ishbîlî. Hänvisa till ”Sifatu Salât-in-Nabî”1.

Ibn-ul-Qayyim förfelade klart och tydligt i ”Zâd-ul-Ma´âd” när han gav Wâ’ils hadîth företräde framför Ibn ´Umars och Abû Hurayrahs hadîther. Han har även förfelat mer än så i det ämnet, vilket jag har avvisat detaljerat i ”at-Ta´lîqât al-Djiyâd ´alâ Zâd-il-Ma´âd” och andra böcker. Det är lämpligt att ta med ett exempel med tanke på att det är starkt förknippat med ämnet som vi behandlar just nu. På så sätt kommer ljus att kastas över profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”När någon av er går ned i Sudjûd så skall han inte gå ned på knäna som en kamel. Han skall gå ned med händerna före knäna.”

Ibn-ul-Qayyim menade att återberättaren återberättade hadîthen bakochfram och att den egentligen borde lyda såhär:

”Han skall gå ned med knäna före händerna.”

Det som fick honom att säga så var att han sade:

”Kamelen går ned med frambenen före bakbenen.”

Han sade:

”Förbudet fordrar en nedgång lik kamelens nedgång. Således skall den bedjande gå ned med knäna före händerna.”

Allt det beror på att han inte kände till språkvetarnas, däribland al-Fayrûzâbâdî, uttalanden om att kamelens knän ligger i frambenen. Sålunda sade at-Tahâwî i ”Sharh Ma´ânîl-Âthâr”:

”Kamelens knän ligger i frambenen. Så är fallet med alla andra djur till skillnad från människan. Han sade att man inte skulle gå ned på knäna som ligger i benen på samma sätt som kamelen som går ned på knäna som ligger i frambenen. Istället skall han först gå ned på händerna vari han inte har sina knän. Därefter lägger han ned knäna. Därmed kommer hans handling att skilja sig från kamelens.”2

Härmed klargörs hadîthens betydelse klart och tydligt och lov och pris tillkommer Allâh för framgången som Han skänker.

Därtill tyder ordern i denna Sunnah tillsynes på plikt. Den åsikten har Ibn Hazm i ”al-Muhallâ”3. Att författaren framförde från honom att det är rekommenderat är ett tydligt fel. I och med att handlingen är obligatorisk innebär det att det inte är tillåtet att göra något annat. Det avvisar samstämmigheten om att båda handlingarna är tillåtna, vilket Shaykh-ul-Islâm citerade i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ”4.

1Sid. 146.

21/150.

34/128.

41/88.