Så går Haddâdiyyah mot Salafs samstämmighet

Ahl-us-Sunnah bestrider Murdji’ah och sade innan ni föddes att tron består av tal och handling, stiger med goda handlingar och sjunker med synder. Den dogmen har följeslagarna, efterföljarna och resten av Ahl-us-Sunnah enats om i alla tider fram till skrivande stund.

Ni, ignoranta och orättvisa Haddâdiyyah, behagas inte av den samstämmiga definitionen eftersom ni förnedrar och ringaktar Salaf och deras kunskap. Om ni hade värdesatt deras ord skulle ni inte överskridit dem. Ni har adderat ett krav till trons definition i den bemärkelsen att tron sjunker till dess att inget av den kvarstår. Därefter anklagar ni dem som inte nämner det tillägget för villfarelse och Irdjâ’. Ert krav fordrar att ni gör Tabdî´ på Salaf och bryter upp deras samstämmighet. Det är en väldig innovation och en stor prövning. På grund av er okunnighet och ert vidriga inre inser ni inte att det är en innovation eller vad den innebär.