Så går det när fel folk frågas

Fråga: Jag och min moder vallfärdade det här året. Vi hörde hur några studenter sade att det är tillåtet att kasta sten [vid Djamarât] innan Dhuhr den tolfte dagen. Därav passade vi på att kasta och göra Tawâf innan Dhuhr. Vad är domen för vår vallfärd?

Svar: Under Tashrîq-dagarna är det inte tillåtet att kasta innan Dhuhr. Tiden har ju inte gått in. Det är som att be innan bönens tid är inne. Steningens tid börjar när solen har lämnat medianen, det vill säga när Dhuhr går in. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare väntade på att tiden skulle gå in. De kastade inte förrän solen hade lämnat medianen. Han kastade innan han bad Dhuhr. Först kastade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sen bad han Dhuhr. Det är tiden för steningen. Den som kastar innan solen lämnar medianen kastar innan tiden är inne varefter handlingen är ogiltig. Han är ålagd att sona två gånger. En gång för steningen innan dess tid och en gång för Avskeds-Tawâf som skall vara den sista ritualen. Personen har ju fortfarande inte kastat efter att solen lämnat medianen. Alltså måste han sona två gånger; en för steningen och en för Avskeds-Tawâf då han inte kastade i tid. Där har ni frukterna av att fråga opålitliga och okunniga människor eller folk som tar lätt på saker och ting.