Så fulländas rader

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/192-193)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

75 – Det är syndigt att inte räta raderna.

724 – Mu´âdh bin Asad berättade för oss: al-Fadhl bin Mûsâ underrättade mig: Sa´îd bin ´Ubayd at-Tâ’î underrättade oss, från Bushayr bin Yasâr al-Ansârî som sade:

Då Anas bin Mâlik anlände till Madinah, sades det till honom: ”Vad kan du fördöma oss för i jämförelse med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dagar?” Han sade: ”Inget annat än att ni inte rätar raderna.”1

al-Bukhârî (rahimahullâh) fastslog att den som inte rätar raderna är syndig. Rätning av rader innebär fulländning av rader och att de radas upp på det mest fulländade sättet. Det innebär också att de ska jämnas, tätas och att den första raden fulländas innan den andra raden påbörjas och så vidare. Det innebär även att ingen ska stå ensam bakom en rad och be. Allt som går emot denna radbildning går också emot fulländning av rader.

1Ahmad (3/114).