Så frågar Khawâridj

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/233)

Muhammad bin Ahmad al-Haddâd sade: Jag hörde Mansûr al-Faqîh säga:

”När jag var hos Abû Zur´ah ad-Dimashqî talade han om kaliferna varpå jag frågade: ”Får en syndare vara ställföreträdare?” Han svarade: ”Nej.” Jag frågade: ”Får han vara en kvinnas förmyndare?” Han svarade: ”Nej.” Jag frågade: ”Får han vara kalif?” Då sade han: ”Abûl-Hasan! Det där är Khawâridjs frågor!”

Abû Zur´ah betalade hundra silvermynt till alla som memorerade al-Muzanîs ”al-Mukhtasar”. Det var han som introducerade ash-Shâfi´îs rättsskola till Damaskus. Hans åsikter var oftast överensstämmande med al-Awzâ´îs.

Han var en storätare och kunde äta en korg aprikoser och en korg fikon.

Han dog 302 i Damaskus.