Så fort Ramadhân är över…

Fråga: Vissa människor månar om att fasta och be endast i Ramadhân. Så fort Ramadhân är över slutar de be. Är deras fasta giltig?

Svar: Bönen utgör islams andra och viktigaste pelare efter trosbekännelserna. Alla måste be. Den som utelämnar bönen antingen på grund av förnekelse eller också på grund av slarv och lathet hädar. De som bara ber och fastar i Ramadhân försöker lura Allâh. Hur uselt är inte folket som bara känner Allâh i Ramadhân! Så länge de inte ber hela tiden så är deras fasta ogiltig. Faktum är att de är otrogna ehuru de inte förnekar bönens plikt. Det är den korrekta åsikten baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”1

Islam är den viktigaste frågan. Dess pelare är bönen och dess spjutspets är kampen för Allâhs sak.”2

Mellan mannen och avguderiet och otron är den uteblivna bönen.”3

Det finns många liknande hadîther.

1at-Tirmidhî (2621), an-Nasâ’î (463) och Ibn Mâdjah (1079). Autentisk enligt al-Albânî.

2Ahmad (5/237), at-Tirmidhî (2616) som sade att hadîthen är god och autentisk, an-Nasâ’î (11394) och Ibn Mâdjah (3973).

3Muslim (82).