Så fort du får reda på ditt fel i bönen

Fråga: En person får reda på att han antingen har bett en extra Rak´ah eller också att han ber en extra Rak´ah. Måste han göra två Sudjûd på grund av glömska eller är hans bön ogiltig?

Svar: Han måste göra två Sudjûd på grund av glömska för att kompensera sitt tillägg. Det finns två hadîther kring detta. En av dem rapporteras av al-Bukhârî och Muslim och är känd som ”Dhûl-Yadayns hadîth”. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad ´Asr två Raka´ât. Efteråt satte han sig i moskén med benen i kors. Abû Bakr och andra stora följeslagare var på plats. Ingen annan än Dhûl-Yadayn sade något. Han sade:

”Allâhs sändebud! Har bönen kortats eller har du glömt?” Han svarade: ”Ingetdera.” Han sade: ”Jo, Allâhs sändebud.” Han tittade på sina följeslagare och sade: ”Har Dhûl-Yadayn rätt?” De sade: ”Ja.” Då gick han till sin plats, bad de två bortglömda Raka´ât och gjorde två Sudjûd på grund av glömska.”

Samma sak gjorde han en gång när han bad Maghrib två Raka´ât; han bad en till Rak´ah och gjorde två Sudjûd på grund av glömska.

Så fort den bedjande får reda på sitt fel, ber han antingen uteblivna Raka´ât eller också gör han två Sudjûd på grund av glömska om felet berör tillägg. Dessa två Sudjûd kompenserar hans tillägg respektive reducering.