Så förstörs kvinnan av dagens samhälle

Låt oss förflytta oss till dagens moderna samhälle i öst och väst. Det har behandlat kvinnan värre än den första hedniska tiden.

Dagens samhälle har överdrivit sett till kvinnans rättigheter. Det har lyft upp henne från den position som Allâh har gett henne. Det har tagit ut henne från hennes plats. Dagens samhälle ropar efter att kvinnan skall lämna sitt hem som Allâh har bestämt skall vara hennes arbetsplats. Dagens samhälle vill att kvinnan lämnar sitt hem för att arbeta tillsammans med män. Det skall inte finnas någon skillnad mellan man och kvinna på kontoret. Det skall inte finnas någon skillnad mellan man och kvinna i affärsvärlden. Det skall inte finnas någon skillnad mellan man och kvinna någonstans. Det är som om hon är en man. Hon skall till och med ha på sig jacka och byxor som männen. Det skall inte finnas någon skillnad mellan dem.

Samhället har berövat kvinnan på hennes rättighet och position och gett henne mannens rättigheter, ålagt henne uppgifter som hon inte klarar av och bränt ut henne. Kvinnan har sin begränsade kapacitet. Mannen har sin kapacitet. Varje kön gör det som är lämpat för den. Mannen arbetar utomhus. Mannen säljer, köper, reser och strider och krigar för Allâhs sak.

Dagens samhälle har förstört det här fältet för kvinnan. Det säger till kvinnan att gå ut och att hon är förtryckt. Det säger till kvinnan att hon inte bara skall sitta hemma. Det säger till kvinnan att gå ut på gatan och arbeta med män. Det säger till henne att hon inte alls är en blygd och att hon också är en människa.

Så talar de. Så skriver de i sina böcker, tidningar och tidskrifter. De propagerar på detta vis.