Så förstod Salaf och så förstod Khawâridj

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (6/1/113-114)

Det har autentiserats att Qur’ân-uttolkaren Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade om dessa verser:

”Det är mindre otro.”

Därefter anammades den förklaringen av efterföljare och andra. Jag känner mig tvungen att upplysa vägen för dagens människor som har gått vilse i denna allvarliga fråga och tagit efter Khawâridj som beskyller muslimska syndare för otro ehuru de både ber och fastar.

1 – Med en autentisk berättarkedja återberättade Ibn Djarîr at-Tabarî Ibn ´Abbâs som sade om:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”1

”Det är hädelse, men inte hädelse mot Allâh, Hans änglar, Hans skrifter och Hans sändebud.”

2 – I en annan formulering sade han:

”Det är inte den otro som de förstår2. Det är inte en otro som utesluter en ur religionen. Det är en mindre otro.”

Rapporterad av al-Hâkim som sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”3

Han fick medhåll av adh-Dhahabî.

3 – ´Alî bin Abî Talhah berättade att Ibn ´Abbâs sade:

”Den som förnekar det Allâh har uppenbarat, hädar, och den som erkänner det utan att döma med det, handlar orättfärdigt och syndar.”

Rapporterad av Ibn Djarîr. Även om ´Alî bin Abî Talhah aldrig hörde Ibn ´Abbâs, duger den som intyg.

4 – Han rapporterade också att ´Atâ’ bin Abî Rabâh sade:

”Det är mindre otro, mindre trots och mindre orättvisa.”

Dess berättarkedja är autentisk.

5 – Han rapporterade också via Sa´îd al-Makkî att Tâwûs sade:

”Det är ingen otro som utesluter en ur religionen.”

Dess berättarkedja är autentisk.

6 – Också återberättade han ´Imrân bin Hudayr som sade:

”En grupp från stammen ´Amr bin Sadûs kom till Abû Midjlaz och sade:

”Allâh säger:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”4

Är det sanning?” Han sade: ”Ja.” De sade:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

”Ja, de som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat är de orättvisa.”5

Är det sanning?” Han sade: ”Ja.” De sade:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat är trotsiga syndare.”6

Är det sanning?” Han sade: ”Ja.” De sade: ”Abû Midjlaz! Dömer dessa här – det vill säga ledarna – i enlighet med vad Allâh har uppenbarat?” Han svarade: ”Det är deras religion som de dyrkar med, förespråkar och kallar till. Om de utelämnar något av den är de medvetna om att de syndar.” De sade: ”Nej, vid Allâh! Du är bara rädd.” Han sade: ”Den egenskapen passar bättre in på er. Jag tycker inte det ni tycker. Trots det är det ni som är passiva. Versen uppenbarades gällande judar, nasaréer och avgudadyrkare.”7

Dess berättarkedja är autentisk.

15:44

2Det verkar som att han åsyftade de Khawâridj som revolterade mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh).

3al-Hâkim (2/313).

45:44

55:45

65:47

7Djâmi´-ul-Bayân (8/96).