Så försöker de kväva Sunnah

Allâhs skrift är övergiven. Rabbinerna kommer bara ihåg den när de samlas vid kondoleanser eller gravar eller skriver amuletter.

Och Sunnah då! Det är beklagligt att de kväver Sunnah med innovationer och kallar dem för ”goda”. Samtidigt säger mannen (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som kom med Sunnah:

”… och varje innovation är en villfarelse.”

Angående Qur’ânen och Sunnah hos Sûfiyyah… Har du någonsin hört att Abû Djahl älskade och hyllade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Och att ateismen är tron på Allâh? Och att avguderiet är Tawhîd? Och att hyckleriet är en ärlig religion? Och att otron ber uppriktigt till Allâh i bönenischen? Sûfiyyahs ledare och överhuvuden vill att du hör det och tror på det.