Så förlåts tre synder

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 248-249

Allâh förlåter alla synder förutsatt att syndaren ber om förlåtelse. Allâh (´azza wa djall) sade:

”Be Mig om förlåtelse.”1

Om syndaren inte ber om förlåtelse för sina små synder, raderas de av hans goda handlingar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De fem bönerna och tiden mellan en fredag till en annan och mellan en Ramadhân till en annan, stryker bort vad som finns däremellan om de stora synderna undviks.”2

Stora synder raderas inte om inte syndaren ångrar sig för dem. Vad otro beträffar, råder det samstämmighet om att den otrogne måste ångra sig för sin otro. Alltså finns det tre sorters synder:

1 – Otro. Denna synd måste syndaren ångra sig för, anser samstämmigheten.

2 – Små synder. Dessa synder raderas av goda handlingar.

3 – Stora synder. Dessa synder raderas av ånger, anser majoriteten.

1Muslim (2577).

2Muslim (233).