Så förlåts avguderi

Fråga: Förlåter Allâh avguderi?

Svar: Han förlåter det med ånger. Han förlåter inte det utan ånger. Allâh förlåter inte personen som avgudar och dör utan ånger:

Den som träffar Allâh efter att inte ha satt någon vid Hans sida hamnar i paradiset. Och den som träffar Honom efter att ha satt någon vid Hans sida hamnar i Elden.”1

1al-Bukhârî (129) och Muslim (93).