Så fördöms utspridda synder

Fråga: Sett till alla dessa utspridda synder; hur kan en människa fördöma dem på ett föreskrivet sätt?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den av er som ser något orätt skall ändra på det med handen.”

Det tillkommer myndigheterna.

Klarar han inte av det, gör han det med munnen.”

Det tillkommer de lärde som klargör synderna.

Klarar han inte av det, gör han det med hjärtat och det är det svagaste av tron.”1

Det tillkommer den som kan varken fördöma med handen eller munnen. Han får fördöma med hjärtat och undvika den syndiga platsen. Han får alltså inte fördöma synden med hjärtat och sitta kvar på platsen eller med dess utövare.

1Ahmad (3/10) och Muslim (49).