Så fastas tredagarsfastan

Fråga: Måste varje månads tredagarsfasta hållas i mitten av månaden eller kan de fastas när som helst?

Svar: Det är tillåtet att fasta dem i början av månaden, i mitten av månaden och mot slutet av månaden, i följd och separerade. Dock är det bäst att fasta dem i mitten av månaden, det vill säga den trettonde, fjortonde och femtonde. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Varje månad brukade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fasta tre dagar och han brydde sig inte huruvida han fastade dem i början, mitten eller slutet av månaden.”1

1Muslim (1160).