Så fastade profeten tre dagar i månaden

Författaren sade:

”Han (´alayhis-salâm) fastade den första torsdagen i varje månad, sedan den nästkommande måndagen och sedan den nästkommande måndagen.”

Jag har inte hittat detta i någon Hadîth-bok och inte heller har Ibn-ul-Qayyim nämnt det om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fasta i ”Zâd-ul-Ma´âd”. Därför fruktar jag att författaren och andra har blandat ihop hadîthen.

Det är välkänt i Sunnah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade tre dagar av varje månad: den första måndagen i månaden, sedan den nästkommande torsdagen och sedan den nästkommande torsdagen.

Detta rapporterar an-Nasâ’î1 och andra. Jag har tagit med den i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd”2 via Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ). Han har också rapporterat den tillsammans med Abû Dâwûd och Ahmad via några av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur (radhiya Allâhu ´anhunn). Dess berättarkedja är god.

11/328.

21/2017.