Så farliga är flaggorna med kors på

Fråga: Vad är domen för att hänga en flagga med kors på parallelt med en flagga med den islamiska trosbekännelsen på?

Svar: Det är förbjudet. Det är inte tillåtet. Det är till synes en form av bekräftelse. En liknande handling får inte göras. Den är inte tillåten. Det är inte tillåtet att hänga en sådan flagga. Om det skulle vara tillåtet så är det i så fall för att undkomma någon ondska eller skada. Det får inte kompromissas i dessa frågor. Det är inte tillåtet att hänga flaggor med kors på. Korset är ju falskt:

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ

”Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom.”1

14:157