Så får vi barnen att älska Qur’ânen

Fråga: Vad hjälper oss att högakta Qur’ânen och få våra små barn att älska den?

Svar: Ständiga studier om den, undervisningar av den, läsningar i den och fasthållning vid den.