Så får en gammal man barn med en ofruktsam kvinna

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/509-510)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) berättade att Zakariyyâ (´alayhis-salâm) sade:

أَنَّىَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء

Herre, hur skulle jag kunna få en son? Jag har ju uppnått hög ålder och min hustru är ofruktsam.” Han sade: “Så; Allâh gör vad Han vill.”1

Hans (´alayhis-salâm) fråga kan vara ställd ur två synvinklar:

1 – Skulle han få sin son från sin ofruktsamma maka eller från någon annan?

2 – Hur skulle barnet bli till om båda makarnas tillstånd var som omnämnt?

Sett till att ett par i deras tillstånd vanligtvis inte fick barn, ansåg han det hela vara osannolikt. Ty han var gammal när han fick den glada nyheten. En teori säger 90 år, en annan säger 120 år. Hans maka var 98 år. Därför sade han:

وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ

Jag har ju uppnått hög ålder.”

Det vill säga nära döden.

Efter att ha bett Allâh om avkomma och sett Maryams stora tecken, ställde han den frågan utav högaktning av Allâhs (subhânah) förmåga och inte utav ren osannolikhet. Det sägs också att han blev bönhörd 40 år senare. En annan teori säger 20 år senare, därav hans uppfattning av det hela som osannolikt.

كَذَلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء

“Så; Allâh gör vad Han vill.”

Det vill säga att Allâh gör vad Han vill av märkligheter, däribland att Han låter en gammal man och en ofruktsam kvinna få ett barn tillsammans.

13:40