Så får du studenternas respekt

Fråga: Ni kom in på uppfostrarens respektingivande utstrålning. Vissa lärare förstår från det att man skall vara sträv, aga och dylikt. Därav har eleverna en hatisk respekt för dem varefter de inte tar kunskapen från dem. Vad tycker och råder ni?

Svar: Jag sade att en person skall ha en respektingivande personlighet, inte att han skall vara sträv. Den som vill ha respekt via strävhet och aga kommer inte att respekteras. Så fort eleverna ser att han är försumlig utnyttjar de läget och börjar leka och sprida kaos.

Om han framhäver en personlighet genom att visa att han är en seriös man som inte accepterar lek, räcker det att han bara ger dem en argsint och lång blick som att han håller på att fördöma dem. Så stärker han sin personlighet.

Vad beträffar aga, så är den förbjuden om det inte rör sig om nödfall. Aga ger inte människan respekt. Den gör henne bara fruktad. Hon kommer inte att vara omtyckt bland människorna. Respektingivande utstrålning är en sak och skräck en annan.