Så dömer du al-Ikhwân al-Muslimûn

Fråga: al-Ikhwân al-Muslimûn är ett tänk. Vissa är Ashâ´irah, andra är Salafiyyûn och somliga är något annat. Till följd därav måste man vara rättvis när man dömer dem.

Svar: Deras metodik är klar. Titta på deras metodik och lämna indelningarna. Titta på deras metodik och döm dem utmed deras metodik.