Så delades Röda havet för Mûsâ

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

”Och de förföljande hann upp dem vid soluppgången; och när de två människohoparna kom inom synhåll för varandra, ropade de som tågade med Mûsâ: ”De kommer att hinna ifatt oss!” Han svarade: ”Nej! Min Herre är med mig och Han kommer att leda mig.” Och Vi befallde Mûsâ: ”Slå på vattnet med din stav!” – och se, då delade sig det och de två delarna reste sig som mäktiga berg.”1

Flera Qur’ân-tolkare nämner hur Farao begav sig med en väldig armé, med andra ord den tidens egyptiska monarki inklusive makthavare, ledare, ministrar, överhuvuden och soldater. Flera har citerat israeliska rapporteringar som säger att de var en miljon man och sexhundra tusen ryttare däribland etthundra tusen på svarta hästar. Ka´b-ul-Ahbâr sade:

”De hade åttahundra tusen svarta hästar.”

Det kan dock diskuteras. Tillsynes verkar det höra till de israeliska överdrifterna och Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vet bättre. Det som står i Qur’ânen är det nyttiga. Deras antal har inte specificerats, ty det finns ingen nytta i det. Det enda man vet är att alla begav sig. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ

”Och de förföljande hann upp dem vid soluppgången…”

Det vill säga att de kom fram till dem när solen hade gått upp:

فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ

”och när de två människohoparna kom inom synhåll för varandra…”

Det vill säga när de två grupperna fick syn på varandra:

قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

”… ropade de som tågade med Mûsâ: ”De kommer att hinna ifatt oss!”

Ty de hade kommit fram till Röda havets kust. De hade havet framför sig medan Farao och hans armé hade hunnit ifatt dem. Därför sade de:

إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

”De kommer att hinna ifatt oss!”

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

”Han svarade: ”Nej! Min Herre är med mig och Han kommer att leda mig.”

Inget som ni fruktar kommer att drabba er. Det är Allâh (subhânah) som har befallt mig att komma hit med er. Han (subhânahu wa ta´âlâ) bryter inte Sitt löfte.

Hârûn (´alayhis-salâm) gick längst fram tillsammans med Yûshu´ bin Nûn och den troende från Faraos ätt. Mûsâ (´alayhis-salâm) gick längst bak. Flera Qur’ân-tolkare berättar hur de stod vid kusten utan att veta vad de skulle göra. Yûshu´ bin Nûn och den troende från Faraos ätt sade:

”Allâhs profet! Är det hit din Herre har befallt att komma?” Han sade: ”Ja.”

Under tiden kom Farao och hans armé allt närmare tills att endast ett litet avstånd var kvar. Då befallde Allâh Sin profet Mûsâ (´alayhis-salâm) att slå sin käpp i havet varpå han gjorde det och sade:

”Dela dig, med Allâhs tillstånd!”

Ibn Abî Hâtim sade: Abû Zur´ah berättade för oss: Safwân bin Sâlih berättade för oss: al-Wâlid berättade för oss: Muhammad bin Hamzah bin Muhammad bin Yûsuf berättade för oss, från ´Abdullâh bin Salâm som sade:

”När Mûsâ (´alayhis-salâm) kom fram till havet sade han: ”Du som var före allting annat! Du som formar allting! Du som finns efter allting annat! Ge oss en utväg!” Då uppenbarade Allâh för honom:

أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ

”Slå på vattnet med din stav!”

Qatâdah sade:

”Natten innan uppenbarade Allâh för havet: ”När Mûsâ slår på dig med sin käpp så skall du lyssna och lyda honom.” Den natten var havet stormigt. Det visste inte från vilket håll Mûsâ skulle slå på det. När Mûsâ väl hade kommit fram till det sade hans gosse Yûshu´ bin Nûn: ”Allâhs profet! Var har din Herre (´azza wa djall) befallt dig?” Han sade: ”Han har befallt mig att slå på havet.” Då sade han: ”Slå på det då.”

Muhammad bin Ishâq sade:

”Jag har fått reda på att Allâh uppenbarade för havet: ”När Mûsâ slår på dig med sin käpp så skall du dela dig för honom. Den natten var havet stormigt utav rädsla för Allâh (ta´âlâ) och i väntan på det som Allâh hade beordrat det. Allâh uppenbarade för Mûsâ:

أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ

”Slå på vattnet med din stav!”

Han slog på det och det delades. Däri finns Allâhs tecken som Han hade gett honom.”

فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

”… och se, då delade sig det och de två delarna reste sig som mäktiga berg.”

Det vill säga som ett stort berg. Så sade Ibn Mas´ûd, Ibn ´Abbâs, Muhammad bin Ka´b, adh-Dhahhâk, Qatâdah och andra. ´Atâ’ al-Khurâsânî sade:

”Det är en väg mellan två berg.”

Ibn ´Abbâs sade:

”Havet delades i tolv delar; varje stam fick sin väg.”

126:60-63