Så byter imamen den felplacerade bedjarens plats

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/162)

al-Bukhârî sade:

58 – Del om att den ledde ställer sig till vänster om imamen varpå imamen för över honom till sin högra sida utan att bönen bryts

698 – Ahmad berättade för oss: Ibn Wahb berättade för oss: ´Amr bin ´Abdi Rabbih bin Sa´îd berättade för oss, från Mahrumah bin Sulaymân, från Kurayb, Ibn ´Abbâs slav, från Ibn ´Abbâs som sade:

Jag sov över hos Maymûnah samma natt som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var där. Han tvådde sig och ställde sig upp för att be varvid jag ställde mig till vänster om honom. Då tog han tag i mig och ställde mig till höger om sig. Han bad tretton Raka´ât. Därefter somnade han så att han snarkade. Han snarkade när han sov. Därefter kom bönekallaren till honom och han gick ut och bad utan att två sig.”1

Här ligger poängen i att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde Ibn ´Abbâs till höger om sig. Hur gjorde han det? Han tog tag i honom med sin hand och förde honom bakom sin rygg. I vissa formuleringar heter det att han tog tag i Ibn ´Abbâs fläta och förde honom bakom sin rygg så att han hamnade till höger om honom. Han förde honom inte framför sig för att han inte skulle gå mellan honom och skranket (السترة). Istället förde han honom bakom sig.

1Muslim (763).