Så bra Allâh ser och hör

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/109)

Allâh (´azza wa djall) sade:

أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

”Hur klar är inte Hans syn och hur skarp Hans hörsel! Han är den ende Beskyddare och med ingen delar Han Sin makt.”1

Det vill säga att Han ser och hör dem. Ibn Djarîr sade:

Det är för att understryka berömmet. Det är som att man säger: ”Så bra Han ser! Så bra Han hör!” Versen poängterar hur Allâh ser allt befintligt och hör allt hörbart. Ingenting är oklart för Honom.”

Därefter återberättade han Qatâdah som sade:

Ingen ser eller hör bättre än Allâh.”

Ibn Abî Zayd sade:

Han ser och hör deras handlingar. Han är Hörande och Seende.”

مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

Han är den ende Beskyddare och med ingen delar Han Sin makt.”

Det är Han (ta´âlâ) som äger skapelsen och befallningen. Ingen kan sätta stopp för Hans makt och Han (ta´âlâ) saknar ministrar, hjälpare, partners och marskalker.

118:26