Så börjar tvångstankarna

Efter att uppenbarelsen har upphört kan inte religiösa tyglar uppstå längre. Ty föreskriften är numer fastställd. Däremot kan det uppstå universella tyglar. Exempel på det är att en person försvårar sin rening. Måhända han lider av tvångstankar. Tro inte att tvångstankarna är en enkel prövning. Tvångstankar kan få personen lämna bönen eller reningen. Satan kan överrumpla människan så att hon står och tvår sig till dess att tiden går ut. Hon försöker två sig från att tiden går in till dess att den går ut. Hon klarar inte det. Du kan se hur hon gråter.

Detsamma gäller bönen. Du kan se hur hon inte klarar av att be. Hon gråter och mår dåligt. Till sist lämnar hon bönen. Detta har vi hört talas om. Detta är alltså ett tyglande. Det beror på – och Allâh vet bättre – att människan börjar med att försvåra något enkelt. Därefter stegrat det så att hon upplever svårigheter alltmer. Därför finns det ingen som sätter upp svårigheter i religionen utan att den överrumplar honom.