Så borde Ibn Abî Dhi’b ha gjort

Ibn Abî Dhi´b – Muhammad bin ´Abdir-Rahmân bin al-Mughîrah bin al-Hârith bin Abî Dhi’b. Abû Dhi´bs fader hette Hishâm bin Shu´bah. Han var Imâm, Shaykh-ul-Islâm och Faqîh, Abûl-Hârith al-Qurashî al-´Âmirî al-Madanî.

Ahmad bin Hanbal sade:

”Han påminde om Sa´îd bin al-Musayyab.” Det sades: ”Lämnade han efter sig någon lik honom?” Han svarade: ”Nej.” Därefter sade han: ”Han var bättre än Mâlik (rahimahullâh), men Mâlik var bättre på att filtrera återberättarna.”

Han träffade de stora lärda innan Mâlik, men Mâlik var mycket kunnigare när det kom till kunskap, utslag, Hadîth och bemästrande.

Muhammad bin ´Umar al-Wâqidî sade:

”Han föddes 80. Han var en av de frommaste och pålitligaste människorna. Han anklagades för att vara Qadarî, något han inte alls var. Han undvek deras dogm och kritiserade den. Men han var en mycket generös man. Alla satt med honom. Han körde inte bort någon och han sade inget till någon. Om någon blev sjuk gick han och besökte honom. Därför och dylikt blev han anklagad för att tillhöra Qadariyyah.”

Han borde istället ha tittat argsint på dem. Förmodligen tänkte han väl om alla människor.