Så blir Surûriyyah identiska med al-Ikhwân al-Muslimûn

Jag känner brodern Muhammad Surûr. Han har besökt mig här en eller två gånger. Han sade:

”Jag tänker inte dölja för dig att vi är en grupp, men vi är inga fanatiker.”

I början var de och deras utgåvor i form av tidskriften ”al-Bayân” bra. Jag har berömt tidskriften ”al-Bayân”. Sanningen kom först fram i samband med Gulfkriget.

Sammanfattningsvis är Surûriyyahs troslära som Ahl-us-Sunnahs troslära när det kommer till Allâhs resning över tronen och tron på Allâhs namn och egenskaper utmed Qur’ânen och Sunnah. Men när det kommer till metodiken så är den nära al-Ikhwân al-Muslimûns metodik. Imorgon är de dock identiska med al-Ikhwân al-Muslimûn.