Så blir slavens alla handlingar tillägnade Allâh

al-Bukhârî rapporterade i ”as-Sahîh” via Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Han (ta´âlâ) sade: ”Den som hyser agg till Min troende och gudfruktiga slav befinner sig i krig med Mig. Min slav närmar sig inte Mig med något Jag håller så kärt som med det som Jag har ålagt honom. Min slav fortsätter närma sig Mig med valfriheter tills att Jag älskar honom. När Jag älskar honom blir Jag hans hörsel som han hör med, syn som han ser med, hand som han tar med, fot som han går med. Om han frågar Mig, ger Jag honom. Om han ber Mig, besvarar Jag honom. Om han ber Mig om skydd, skyddar Jag honom. Det finns inget Jag tvekar på att göra som att ta Min troende slavs själ. Han hatar döden och Jag hatar att besvära honom, men den är oundviklig.”1

Hadîthen betyder att slaven som lyder Allâh uppriktigt får alla sina handlingar tillägnade Honom (´azza wa djall). Det vill säga, han hör bara för Allâhs sak, ser bara för Allâhs sak (tittar enbart på det Allâh har föreskrivit vill säga) och tar och går bara för Allâhs (´azza wa djall) sak. Och för allt det ber han Allâh om hjälp.

1al-Bukhârî (6502).